Bewindvoering: een zeer ingrijpende maatregel

Iemand die zijn eigen geldzaken niet kan regelen, komt mogelijk in aanmerking voor bewindvoering. Onder bewind komen te staan is niet zomaar iets en is de meest ingrijpende maatregel voor mensen die kampen financiële zorgen. Het feit dat een rechter bewindvoering moet goedkeuren, geeft aan hoe zwaar dit redmiddel is. Ook kun je bewindvoering voor iemand anders aanvragen. In dit artikel zetten we op een rij wanneer het verstandig is om bewindvoering aan te vragen, voor wie het is, hoe je dit kunt doen, wat het betekent en of er ook andere opties zijn.

Wanneer is bewindvoering verstandig?

Bewindvoering is voor mensen die – om wat voor reden dan ook – hun financiën zelf niet meer kunnen regelen. Het wordt gezien als laatste redmiddel als andere maatregelen geen oplossing bieden. Bewindvoering heet ook beschermingsbewind of onderbewindstelling. Bewindvoering is in verschillende situaties een uitweg, bijvoorbeeld als mensen een verslaving hebben, financieel worden uitgebuit of met ernstige financiële problemen kampen. Je kunt voor jezelf bewindvoering aanvragen, maar ook personen uit jouw omgeving kunnen dat doen. Het komt ook voor dat kinderen bewindvoering aanvragen voor hun demente ouders of dat ouders bewindvoering willen voor hun kind met een beperking.

Hoe vraag je bewindvoering aan?

De aanvraag van bewindvoering verloopt via de kantonrechter. Via rechtspraak.nl kan de aanvraag gedaan worden. Een bewindvoerder kies je zelf. Dit dien je ook aan te geven bij de rechter. Na het indienen van alle benodigde formulieren, volgt er een uitnodiging voor een besloten zitting. Aan de zitting zijn griffiekosten van circa tachtig euro verbonden. De rechter stelt tijdens de zitting een aantal vragen en neemt daarna een besluit. Op zoek naar een bewindvoerder? Zoek bijvoorbeeld eens op ‘bewindvoering’ met daarachter de woonplaats van toepassing. Als je in Rotterdam woont: bewindvoering Rotterdam.

Wat als bewindvoering wordt toegekend

Gezien de impact kent een rechter bewindvoering niet zomaar toe. De rechter stelt zich terughoudend op en accepteert niet standaard iedere aanvraag voor bewindvoering. Iemand die onder bewind staat, beschikt namelijk niet over zijn eigen vermogen en mag niet meer over zijn eigen geldzaken beslissen. Die taak komt in handen van de bewindvoerder. De rechter zal jaarlijks controleren of de bewindvoerder zijn werk naar eer en geweten uitvoert. De controle gebeurt aan de hand van rekeningen en verantwoording die de bewindvoerder deelt met de rechtbank. Het is overigens een misverstand dat een bewindvoerder schulden aflost. Dat gebeurt bij schuldsanering.

Minder ingrijpende maatregelen

Er bestaan ook minder ingrijpende maatregelen om geldzaken op orde te krijgen. Budgetbeheer lijkt veel op bewindvoering, met het grote verschil dat dit vrijwillig gebeurt en een rechter hierover geen uitspraak hoeft te doen. Een budgetbeheerder beheert de financiën aan de hand van een budgetplan. Benieuwd wie budgetbeheer voor je kan uitvoeren? Voor iemand die bijvoorbeeld in Rotterdam woont, levert zoeken op budgetbeheer Rotterdam, de nodige resultaten op. Ook zijn er zogeheten budgetcoaches die hulp kunnen bieden. Zoeksuggestie: budgetcoach rotterdam. Voor de problematische geldzorgen blijft bewindvoering de beste optie, omdat een bewindvoerder afspraken maakt met schuldeisers.