Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups. Het is één van de meest gevreesde insecten in Nederland. Mensen die er mee in aanraking gekomen zijn weten waarom. Het kan je namelijk vreselijke overlast bezorgen. De rups komt ook steeds vaker voor in Nederland en daarnaast ligt er ook nog eens een nieuw gevaar op de loer, de dennenprocessierups. Maar, in dit artikel zoomen we in op de eikenprocessierups en beantwoorden we diverse vragen. Wil jij meer weten over dit gevreesde insect? Lees dan snel verder.

Hoe herken je eikenprocessierups

We beginnen met de vraag ‘Hoe herken je de eikenprocessierups?’. Begin april zullen de rupsen van het eerste stadium uitkomen. Dit zijn oranje rupsen. Alle rupsen uit hetzelfde eipakket komen tegelijkertijd uit. Een eipakket zijn meerdere eitjes bij elkaar van wel 30 tot 300 eitjes. Er kunnen in één klap dus veel rupsen uitkomen. Na verloop van tijd veranderd de kleur van oranje naar grijsgroen met een lichte streep aan de zijkant. Doordat de rupsen dicht bij elkaar blijven kunnen ze vaak als kluitjes worden waargenomen, veelal op uiteinden van takken. Hier blijven ze tot en met het derde stadium. In alle stadia hebben de rupsen lange witte brandharen. Vanaf het derde stadium komen de 0,1 tot 0,3 millimeter kleine haren voor, deze zijn gegroepeerd in borstels. In de nacht gaan de rupsen op zoek naar eikenbladeren, deze zoektocht zullen ze uitvoeren in een optocht. Door deze processie laten ze een dik spinseldraad achter langs de takken, ook weer een indicatie dat er eikenprocessierupsen in de boom zitten. Vanaf half mei tot begin juli verplaatst de rups zich van de takken naar de stam van de boom. Je zult het spinseldraad dan aantreffen op de stam.

Eikenprocessierups waar

Vervolgens gaan we in op de vraag ‘Waar leeft de eikenprocessierups?’. Tot en 1987 kwam de rups slechts sporadisch voor in Nederland. Echter, in de afgelopen jaren heeft de rups een enorme opmars doorgemaakt en leeft het beestje nu in heel het land. Het insect eet voornamelijk eikenblad en komt dus (logischerwijs) voor in eikenbomen. De voorkeur van de rups gaat lichtelijk uit naar de zomereik, maar ook in de Amerikaanse eik, de wintereik en de Moeraseik komen de rupsen voor. Is het voedsel in een boom op, dan verplaatsen de rupsen zich naar een andere boom. Dus let goed op bij eikenbomen, want de eikenprocessierupsen kunnen zich overal bevinden.

Tot wanneer overlast eikenprocessierups

De eikenprocessierups is actief tussen begin april en half juli. De overlast van de insecten begint doorgaans begin juni. Dit is het moment dat de rupsen hun brandharen afschieten. Vanaf begin juli zullen de rupsen gaan verpoppen en komen de vlinders uit. Echter, de brandharen blijven achter in de nesten. Door de wind worden deze haren verspreid door de lucht, wat ook weer tot overlast zorgt.

In de tabel hieronder vind je per periode een specificatie van de mate van overlast van de eikenprocessierups.

Periode:Overlast:
Augustus en september.Gemiddeld.
Begin oktober tot half april.Beperkt.
Begin april tot half mei.Beperkt.
Begin juni tot half juli.Hoog.
Begin juli tot half augustus.Hoog.
Eind juli tot eind september.Gemiddeld.

Eikenprocessierups bestrijden

Er zijn diverse manieren om de eikenprocessierups te bestrijden. Hieronder leggen we de diverse opties aan je uit.

Creëer een natuurlijke balans

De eikenprocessierups heeft natuurlijke vijanden. Je kunt deze natuurlijke vijanden in de omgeving stimuleren om de rups tegen te gaan. Dit is een langetermijnstrategie en ook een duurzame oplossing. Zorg voor een geschikte habitat voor de vijanden van de rups en de kans bestaat dat je minder last zult hebben van het beestje. Je kunt denken aan de volgende opties:

  • Zorg voor een habitat voor natuurlijke vijanden, zoals: vogels, vleermuizen, kevers, lieveheersbeestjes, sluipwespen en gaasvliegen.
  • Je kunt inheemse bloemen inzaaien waar nuttige insecten op af komen.
  • Hang nestkasten voor vogels op, creëer insectenhotels en hang vleermuizenkasten op.

Andere methoden

Naast het creëren van een natuurlijk habitat voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn er ook andere methoden die je kunt toepassen. Namelijk:

  • Het handmatig wegzuigen en verwijderen van de nesten.
  • Het bespuiten van de rupsen met parasitaire aaltjes. Dit doe je in het vroege voorjaar wanneer de bomen nog weinig bladeren hebben en de rupsen voor het eerst tevoorschijn komen. Het is een biologische manier van bestrijden en houdt de biodiversiteit in stand.