Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Energie die nooit op raakt

De aandacht voor duurzaamheid neemt (nog steeds) toe., Het gebruik van groene stroom is voor mensen een bewuste keuze om bij te dragen aan een duurzamer leven en beter te zorgen voor de aarde. Welke groene energiebronnen zijn er nu eigenlijk allemaal en hoe verschillen ze van elkaar?

De bron van energie

Het begrip groene stroom is niet meer weg te denken. Het is niet alleen meer belangrijk waar je goedkope energie kunt afsluiten, maar ook waar de energie die je verbruikt precies vandaan komt. Deze groene energie is in de meeste gevallen ook goedkopere energie. Zogenaamde grijze energie wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen zoals steenkool. Deze bronnen raken op en zijn dus allesbehalve duurzaam. Groene energie wordt opgewekt vanuit natuurlijke bronnen die nooit zijn uitgeput, zoals de zon, de wind of het water.

Energie op het dak

Een bekende vorm van groene energie is het opwekken van energie via zonnepanelen. De panelen liggen op grote hellende oppervlakten en vangen zo de warmte van de zon op, waarna dit kan worden omgezet in stroom. Je kunt ook energie opwekken met behulp van zonnecollectoren, waarbij je water verwarmt door zonnewarmte. En natuurlijk maak je indirect gebruik van zonne-energie als je door de warmte van de zon in huis, minder hoeft te stoken. Je kunt er zelfs de indeling van je huis op aanpassen als je je er bewust van bent.

In de wind

Het zorgt voor dat oer-Hollandse uitzicht: draaiende windmolens in een weids gebied. Bij windenergie wordt de bewegingsenergie van lucht, door de draaiende wieken, omgezet in stroom. Met behulp van windturbines wordt de energie uit de lucht gehaald.

Stromend water

Ook vanuit stromend water kun je energie opwekken. Dit gebeurt in waterkrachtcentrales. Deze vorm van energie is niet geheel onschadelijk: het heeft invloed op plaatselijke ecosystemen. Er wordt dus niet in grote mate gebruik van gemaakt. In Nederland zijn er vier waterkrachtcentrales.

Biomassa en aardwarmte

Tot slot nog twee duurzame energiebronnen: biomassa en aardwarmte. Bij bio-energie wordt energie opgewekt door het vernietigen van plantaardig materiaal, zoals groente- fruit- en tuinafval. Dit is niet een geheel onschadelijke vorm van energie opwekken, als dit afval verbrand wordt komen er namelijk schadelijke stoffen vrij.

De laatste vorm van duurzame energie is de zeldzaamste: aardwarmte. In het midden van de aarde is het ontzettend warm. Om dat te gebruiken om energie op te wekken, wordt er water heel ver de aarde ingepompt om dit water zo te verwarmen. Daarna wordt het water weer teruggepompt. Een duurzame vorm van energie, maar ook heel duur.