Het echte voordeel van het dimmen van LED’s

De meeste moderne huizen, directiekamers en zelfs kantoren beschouwen het dimmen van lampen en zelfs groepen lampen in dezelfde ruimte tegenwoordig als een noodzaak. Dit vooral vanwege de esthetische waarde die dimmen toevoegt aan de woon- of werkomgeving. In vroeger tijden, toen het elektriciteitsnetwerk niet onder druk stond, de elektriciteitsprijzen minder zorgwekkend waren en conventionele lampen goedkoop te vervangen waren, hoefde men terecht niet stil te staan ​​bij de mogelijke extra voordelen die het dimmen van lampen kan bieden. Dit is nu allemaal veranderd. Ons systeem staat constant onder druk, de elektriciteitsprijzen rijzen de pan uit en zelfs conventionele lampen worden duurder.

Gelukkig kwam de LED-revolutie te hulp en biedt door het zeer lage energieverbruik enige verlichting van de hoge elektriciteitskosten. Omdat dimbare LED-lampen echter iets duurder zijn dan hun niet-dimbare tegenhangers, moeten kopers nu beslissen of ze de lampen daadwerkelijk willen dimmen of niet. Als echter de niet-visuele voordelen, met name de extra energiebesparingsmogelijkheden en de langere levensduur van de lamp, van het dimmen van LED-lampen worden overwogen, kan het een veel gemakkelijkere beslissing zijn om al dan niet te dimmen.

Bij een onderzoek werd het gemeten energieverbruik versus het gemeten lichtniveau gezet van een conventionele 50W GU10 halogeenlamp, een typische 10W GU10 LED-lamp en een typische 10W MR16 LED-lamp met een elektronische transformator. Hieruit blijkt dat, naast het duidelijk veel hogere energieverbruik van de halogeenlamp en de veel lagere initiële lichtopbrengst, de verbruikscurve bij dimmen erg niet-lineair is. De LED-lampen daarentegen laten niet alleen een veel hogere initiële (niet-gedimde) lichtopbrengst zien, maar vertonen ook een vrijwel lineaire verbruikscurve naarmate de lamp wordt gedimd met behulp van een LED dimmer.

Om de implicatie van deze kenmerken beter te begrijpen, keken de onderzoekers ook naar de energiebesparing als een percentage van het initiële (niet-gedimde) energieverbruik versus het percentage gemeten lichtopbrengst. Het is te zien dat als de lampen worden gedimd tot 50% lux-output, de halogeenlamp slechts 26% energie bespaart, zeer weinig gezien het feit dat hij bijna 50 W verbruikt wanneer hij niet gedimd is. Dit komt door het feit dat het grootste deel van de energie wordt gebruikt om het gas te ontsteken en warmte te produceren – de output van zichtbaar licht is slechts een klein percentage van het totale verbruik.

LED’s zijn echter een elektronische component met een inherent niet-lineair energieverbruik versus lichtopbrengst dat tegengesteld is aan dat van een halogeen- of gloeilamp. Met LED-lichtbronnen is de energiebesparing opmerkelijk bij het dimmen. Wanneer gedimd tot 50% lichtopbrengst, bespaart de 10W GU10 LED maar liefst 62% energie, met een effectief verbruik van slechts 3,8W. Vanwege de verliezen die gepaard gaan met de elektronische transformator, presteert de 10W MR16 LED minder efficiënt, maar bespaart hij nog steeds een zeer respectabele 48% energie wanneer deze wordt gedimd tot 50%, effectief dan slechts 5,2 W te verbruiken. Resultaten zullen verschillen van merk tot merk en mogelijk zelfs tussen verschillende modellen binnen een merk, maar de algemene tendens zal hetzelfde of zeer vergelijkbaar zijn voor alle LED-lampen.

De energiebesparingen zijn dus reëel wanneer je LED’s dimt – hoe meer je dimt, hoe meer je bespaart. Hoe meer je dimt, hoe koeler de lamp werkt, wat resulteert in minder lumenafschrijving en een langere levensduur van de LED-driver. Zorg er echter altijd voor dat het juiste dimmertype wordt gebruikt voor het dimmen van een bepaalde LED. Als een dimmer niet geschikt of goedgekeurd is voor een specifieke LED, kan dit leiden tot een kortere levensduur van het product.