Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Regen- en afvalwater gemengd of gescheiden afvoeren?

Er bestaan verschillende manieren om de belangrijkste soorten water af te voeren. Welke is het beste? We kijken naar de voor- en nadelen van elk systeem.

Gescheiden afvoer

Simpelweg wordt in dit geval al het regenwater direct naar vijvers of sloten vervoerd. Alle afvalwater komt in een gemaal terecht, waarna het naar de regenwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) gepompt wordt.

Voordelen

 • De rwzi hoeft minder hard te werken

Nadelen

 • Regenwater is niet altijd schoon en kan alsnog tot vervuiling leiden
 • Foutieve aansluitingen kunnen eveneens voor verontreiniging zorgen
 • De aanleg ervan is vrij duur

Verbeterd gescheiden

Volgens dit systeem komen regen- en afvalwater allebei in een gemaal terecht. Hier vandana gaat een klein gedeelte van dit water naar de rwzi, namelijk dat van kleinere buien en beginnende grotere buien.

Voordelen

 • Het water uit foutieve aansluitingen stroomt naar de rwzi

Nadelen

 • 75% van – schoon – regenwater stroomt alsnog naar de rwzi

Afgekoppeld gescheiden systeem

Dit is een gescheiden systeem waarbij de gemeente maatregelen heeft genomen om vervuiling van vijvers en sloten tegen te gaan, bijvoorbeeld door water afkomstig uit regenpijpen af te koppelen. Dit betekent dat het regenwater linea recta – of eerst via een rwzi – de bodem, een vijver of een sloot in gaat.

Voordelen

 • Er wordt schoon regenwater gedistribueerd in vijvers, sloten en de bodem
 • Particulieren kunnen dit zelf reguleren

Nadelen

 • Het kost klauwen vol geld

Gemengde afvoer

In plaats van regen- en afvalwater te scheiden, wordt het via dit systeem door één buis afgevoerd. Een dergelijke aanleg geldt op dit moment voor grofweg driekwart van de Nederlandse huishoudens. Bij hevige regenval is het onmogelijk om al het water door één buis te laten stromen, ook al draaien de rwzi pompen overuren. Regenwater wordt dan met afvalwater gemengd en kan zo in vijvers of sloten terechtkomen, met kans op milieuvervuiling.

Bergbezinkvoorziening

Op een gemengd riool worden zogeheten bergbezinkvoorzieningen aangesloten, in de vorm van een grote betonnen bak. Hier wordt het regenwater tijdelijk in opgeslagen. Ook vuil water komt hierin terecht; de vuildeeltjes zinken naar de bodem. Dit betekent dat bij overstroming van de bak het water dat ontsnapt gemiddeld heel erg schoon is.

Voordelen

 • Het systeem is gemakkelijk te beheren en erg goedkoop
 • Al het water komt terecht in één buis
 • Er blijft geen water op straat staan bij hevige regenval dankzij overstorting

Nadelen

 • Veel schoon regenwater gaat alsnog naar de rwzi
 • Bij harde regenval worden vijvers en sloten vervuild door vies afvalwater

Wat kunt u doen?

U bent in staat om het milieu een handje te helpen! Houd uw dakgoten goed schoon om ervoor te zorgen dat afstromend regenwater zo schoon mogelijk is. Vangt u het op in een regenton en gebruikt u het in uw tuin? Controleer dan de kwaliteit van het water en filter het als u vuildeeltjes aantreft. Zo weet u zeker dat uw bodem gezond blijft.

Bekijk ook eens onze handige tuinhandleidingen: