Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Subsidie voor groen schoolplein

Een natuurlijk schoolplein daagt kinderen uit en is goed voor het milieu. In een aantal gemeenten in Nederland bestaan er regelingen die scholen ondersteunen bij het realiseren van een groen en gezond schoolplein.

Wat is een groen schoolplein?

Een natuurlijk schoolplein is er in allerlei soorten en maten. Het groene schoolplein maakt gebruik van natuurlijke elementen, zoals bomen, planten, struiken, bosjes, bloemen en takken, om een speelomgeving te creëren waarin kinderen worden uitgedaagd om met de natuurlijke elementen te spelen. Dit schoolplein prikkelt de creativiteit en is ook nog eens heel goed voor het milieu. Hier kan het kind echt in de natuur spelen en de natuur ervaren.

Meer contact met de natuur

Het belangrijkste doel van het groene schoolplein is om kinderen meer in contact te brengen met de natuur. Dit past in de ontwikkeling richting een ‘gezonde school’, vandaar dat er ook subsidies beschikbaar zijn vanuit provincies of het Rijk. Spelen op een groen schoolplein heeft diverse positieve effecten op kinderen. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen zich beter kunnen concentreren na de pauze en dat het meer beweeggedrag stimuleert. Ook valt er een kleine toename te zien in gevarieerd speelgedrag, constructief en exploratief gedrag. Kinderen gaan bijvoorbeeld zelf wat bouwen of creëren of gaan op onderzoek uit.

Natuurlijk schoolplein realiseren

Scholen die hun schoolplein willen vergroenen doen er goed aan om draagvlak te creëren onder het eigen team, ouders en leerlingen en de buurt. Communiceer over de voor- en nadelen, wat je wilt en waarom je dat wilt. Kinderen worden namelijk viezer door spelen in de natuur en de kans dat ze zich bezeren in de pauze is iets groter. Vaak vinden ouders dit geen probleem, maar het is wel belangrijk om dit van tevoren te communiceren.

Subsidie helpt bij de aanleg van het groene schoolplein. Hou er echter ook rekening mee dat een groen schoolplein een stuk meer onderhoud vergt dan het traditionele schoolplein. Laat een groen schoolplein ontwerpen voor een schoolplein dat zo groen mogelijk is en dat goed te onderhouden valt.

Gemeentelijke subsidie groen schoolplein

Zo’n 15 gemeenten hebben een speciale stimuleringsregeling waarmee je (een deel van) de aanleg van een groen speelplein kunt bekostigen. Zo heeft de gemeente Rotterdam een subsidieronde geopend voor basisscholen die een groenblauw schoolplein aan willen leggen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een tijdelijke regeling die loopt tot 2024 waarmee scholen een financiële bijdrage kunnen aanvragen en in de gemeente Ede en Dronten zijn er ook dergelijke bijdrages mogelijk. Daarbij is het mogelijk om hulp in te schakelen van de gemeente als adviseur en sparringpartner.