Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wat is de gemiddelde terugverdientijd op zonnepanelen?

De vraag naar zonnepanelen groeit enorm, zowel vanuit de particuliere als zakelijke markt. Geen wonder, want energie wordt momenteel duur betaald en we willen onze afhankelijkheid van grijze, fossiele energiebronnen terugdringen. Zonnepanelen zijn een investering, maar je energierekening zal direct dalen en dus verdien je de investering weer terug. Het moment in tijd dat de besparing even groot is geworden als de investering noemen we de terugverdientijd. Met de huidige energieprijzen én verlengde mogelijkheid tot salderen is de vraag: wat is de gemiddelde terugverdientijd op zonnepanelen?

Geld besparen met zonnepanelen

Hoewel duurzaamheid een steeds grotere drijfveer vormt bij het doen van een investering, kijken de meeste mensen nog altijd naar de besparing op de energierekening. Hoeveel geld ga ik per maand of per jaar besparen, en hoe kan ik dit verantwoorden ten opzichte van de investering? Dit komt samen in de terugverdientijd van zonnepanelen. Investeren in zonnepanelen is zelden zo interessant geweest als nu, want de energieprijzen liggen op een historisch hoogtepunt. Het maakt dus niet uit of je kiest voor zonnepanelen kopen of huren, want in beide gevallen zal je vanaf dag 1 veel geld besparen op de energierekening.

De gemiddelde terugverdientijd op zonnepanelen is afhankelijk van de actuele stroomprijs, de levensduur van de zonnepanelen én hoeveel stroom de zonnepanelen op jouw woning opwekken. De grillige energiemarkt zorgt ervoor dat de terugverdientijd op zonnepanelen van maand tot maand kan veranderen.

Een rekenvoorbeeld voor 12 zonnepanelen

Kosten zonne-energie installatie – € 4.500

Na btw-teruggave – € 3.550

Opbrengst per jaar: 3.400 kWh

Besparing per jaar: € 780

Terugverdientijd zonnepanelen: < 5 jaar

*Berekening op basis van gemiddelde prijs van € 0,23 per kWh

Prijs per kWh stijgt

In bovenstaand rekenvoorbeeld hebben we een gemiddelde prijs per kWh gerekend die in principe van toepassing was op het jaar 2021. Inmiddels ligt de stroomprijs een stuk hoger, waardoor onder meer salderen een stukje interessanter is geworden, evenals de directe besparing dankzij de zelf-opgewekte groene stroom uit zonnepanelen. Onder de streep ligt de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen dan ook aanzienlijk lager. De gemiddelde huidige terugverdientijd op zonnepanelen ligt momenteel rond de 3 jaar.

Welke duurzame investeringen hebben de kortste terugverdientijd?

Duurzaam investeren in je woning of bedrijfspand, het kan op verschillende manieren. Men kan bijvoorbeeld ook kiezen voor isolerende maatregelen, al dan niet in combinatie met zonnepanelen. In beide gevallen krijg je te maken met een terugverdientijd, maar dan wel in een ander gebied. Bij zonnepanelen dalen de stroomkosten, terwijl door isolerende maatregelen het gasverbruik afneemt. Afhankelijk van de vorm van isolatie ligt de terugverdientijd gelijk of iets hoger ten opzichte van zonnepanelen.