Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wat kost een geregistreerd partnerschap eigenlijk?

Misschien vind je het een lastig onderwerp, toch is het vastleggen van je relatie meer dan alleen een juridische zaak. Je weet dat je met elkaar verder wil. En als dat echt voelt, is het vastleggen dus ook het naar elkaar uitspreken van je gevoel. Misschien heb je het gevoel dat je meer wil dan alleen een huis delen. Dat je voor elkaar wil zorgen in lief en leed. Of misschien zijn er de kriebels… de kriebels van samen kinderen krijgen.

Anders dan vroeger is het nu geen vast gegeven meer dat als je bij elkaar wil zijn, je voor elkaar kiest, je ook gaat trouwen. Samenwonen is nu een logisch vervolg op een periode verkering. Wil je een stapje verder gaan, is het goed om eerst eens naar de verschillen te kijken tussen samenwonen met en zonder samenlevingsovereenkomst, de rechten en plichten van een geregistreerd partnerschap en de voor en nadelen van het huwelijk.

Wat is er anders?

Niet alleen het ‘ja-woord’ een witte jurk en een groot feest typeren een huwelijksdag. Gelukkig hoort er meer bij. Overigens kun je elkaar ook een soort van ‘ja-woord’ geven in het bijzijn van vrienden nadat je een geregistreerd partnerschap aangegaan bent of een samenlevingsovereenkomst getekend hebt. Net zo als een feest geven in een al dan niet witte jurk. De verschillen die de doorslag geven moet je echt op andere vlakken zoeken.

Deze verschillen zitten met name in de rechten en plichten als je kinderen krijgt of kinderen uit een eerder huwelijk hebt. Ook zitten er verschillen in partnerpensioen en erfenis. Maar ook als de relatie onverhoopt weer eindigt, zijn er verschillen. Een geregistreerd partnerschap kan, maar alleen als er geen minderjarige kinderen zijn, buiten de rechter om beëindigd worden. Bij een huwelijk moet je daarvoor, of er kinderen zijn of niet, altijd naar de rechter. Daarnaast is er bij een geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed mogelijk en bij een huwelijk wel. Een samenlevingscontract ontbinden is (juridisch) altijd een stuk makkelijker.

Bij een huwelijk of partnerschap krijg je direct ook een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar zoals onderhoudsplicht en erfrecht. Bij een samenlevingscontract kun je hiervoor kiezen en heb je deze rechten en plichten alleen als je ze in het contract opneemt.

Kinderen

Krijgen jullie samen kinderen dan heb je bij een huwelijk of partnerschap automatisch beide het ouderlijk gezag over de kinderen die je samen krijgt. Bij een samenwonen (ook met een contract) is dit recht alleen voor de moeder. De vader kan het kind erkennen maar dit gaat niet automatisch. Goed om te weten dus.

Het geheim

Het is dus belangrijk welke vorm je kiest. Het geheim zit hem dan vooral in samen bespreken wat voor jullie belangrijk is. Wat wil je wel en wat wil je niet. Ook kosten kunnen daar een rol inspelen. Heb je je wensen een (klein) beetje op een rijtje, dan kan een notaris je verder helpen met kiezen. Hij/zij kan je tevens ook antwoord geven op de vraag wat de kosten geregistreerd partnerschap of de samenlevingscontract kosten zijn, of het verstandig is om testamenten te laten maken en wat gebeurt er bij het moment van huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontbinden?