Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Welke invloed heeft een studieschuld op jouw hypotheek?

Veel studenten hebben vandaag de dag te maken met een groeiende studieschuld. Doordat het kabinet vanaf 2015 de basisbeurs heeft afgeschaft, is het leenstelsel sindsdien geintroduceerd. Studenten die onder het nieuwe stelsel hebben gestudeerd, hebben een flinke studieschuld opgebouwd tijdens hun studie. Na het behalen van de studie hebben studenten 35 jaar de tijd om deze studieschuld terug te betalen. Echter heeft deze studieschuld wel invloed op de mogelijkheid om een huis te kopen in hun leven. Wil jij weten wat de invloed is van de studieschuld op de hypotheekverstrekking? Lees dan snel verder.
 

Een huis kopen met een studieschuld

Uiteraard is het wel mogelijk om een huis te kopen, zelfs wanneer je een studieschuld hebt. Wel heeft deze studieschuld invloed op het bedrag dat je kan lenen bij de hypotheekverstrekker. Wanneer je je studieschuld terugbetaalt, heeft dit bedrag maandelijks invloed op je vaste lasten. Hoe hoger je studieschuld, hoe hoger het maandelijkse bedrag. Om ervoor te zorgen dat je maandelijkse lasten niet te hoog worden, mede door de stijgende hypotheekrente, verstrekt de bank je een minder hoge hypotheek. Dit heeft direct invloed op het type huis dat je kan kopen.

Oorspronkelijke stand of huidige stand studieschuld

Wanneer je je studieschuld al deels hebt afbetaald, heeft dat geen invloed op de hypotheek. De hypotheekverstrekker gaat namelijk uit van het oorspronkelijke bedrag, ongeacht of je al een deel hebt afgelost. In de politiek zijn er verschillende debatten gaande over dit onderwerp. Het is ook niet uitgesloten dat het in de toekomst zal veranderen, om het voor starters toegankelijker te maken om een huis te kopen.

Je studieschuld wel of niet doorgeven aan de hypotheekverstrekker

Een hypotheekverstrekker zal een hypotheek berekenen op basis van je inkomen en je lasten. Een hypotheekverstrekker zal daarom altijd vragen naar je studieschuld. Deze schuld staat niet geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Hierdoor weet een hypotheekverstrekker niet zomaar of je een studieschuld hebt. Wanneer je je studieschuld verzwijgt, kan dit gezien worden als fraude. Daarnaast is het onverstandig om een hoge hypotheek te hebben, aangezien je maandelijkse lasten daardoor hoger zullen uitvallen. Wanneer je ook nog een studieschuld moet aflossen, kan dit ervoor zorgen dat je in financiële problemen komt. Om deze reden is het aan te raden om je studieschuld niet te verzwijgen voor de hypotheekverstrekker.

Een huis kopen met een studieschuld is lastig, maar niet onmogelijk. Een studieschuld heeft invloed op de hoogte van je hypotheek.